Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Tặng Bằng Khen    8/22/2017 12:00:00 AM

Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Tặng Bằng KhenỦy Ban Nhân Dân Thành Phố Tặng Bằng Khen

Ủy ban nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh tặng bằng khen cho các tập thể và các cá nhân tạ bệnh viện Y Học Cổ Truyền TPHCM

Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm(2015-2016), chiến sĩ thi đua cấp thành phố

 

 

 

 


Tác giả: Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền TPHCM