Công Tác Chỉ Đạo Tuyến    5/31/2017 12:00:00 AM

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TUYẾN ĐỀ ÁN 1816 TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TPHCMThực hiện quyết định 1816/QD-BYT ngày 26-05-2008 của bộ trưởng bộ y tế về việc phê duyệt dề án

"cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hổ trợ bệnh viện tuyến dưới nhằm

nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh" 

    Hằng năm bệnh viện thực hiện các chuyến công tác chuyển giao kỹ thuật cho một số bệnh viện tỉnh

khu vực nam bộ;

    Đầu năm 2017 bệnh viện đã ký hợp đồng với một số bệnh viện như YHCT Long An, Bảo Lộc, Trà Vinh ...

    Từ 01/2017 đến 03/2017 đoàn công tác của bệnh viện đến và cùng làm việc với cán bộ bệnh viện Y học cổ truyền Bảo

Lộc về chuyển giao kỹ thuật cấy chỉ và khảo sát thực trạng công tác cảnh giác dược của bệnh viện.

   Dưới đây là một số hình ảnh về chuyến công tác:

 

 

 

 


Tác giả: Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền TPHCM