Đại Hội Đoàn Viên    4/3/2017 12:00:00 AM

Đại hội đoàn viên đoàn TNCS TPHCM bệnh viện YHCT lần thứ XVIĐại hội Đoàn Viên Đoàn TNCS TP.HCM
Bệnh viện Y học Cổ Truyền TP.HCM lần thứ XVI
Nhiệm kỳ 2017-2019
Ngày 28 tháng 03 năm 2017

Các bạn đoàn viên bỏ phiếu bầu

Ban kiểm phiếu đang làm việc

BS.CKI.Lưu Quốc Hải 
(Bí thư đoàn thanh niên CS Nhiệm Kỳ 2015-2017)

Ra mắt Ban chấp hành Đoàn thanh niên BV Nhiệm kỳ 2017-2019


Tác giả: