Chuyển giao phần mềm Quản Lý Tổng Thể Bệnh Viện tại Kiên Giang    8/25/2015 12:00:00 AM

Chuyển giao phần mềm Quản Lý Tổng Thể Bệnh Viện NetConn đợt 1 tại bệnh viện Y học cổ truyền Kiên Giang. Tập huấn chức năng khám bệnh trên phần mềm cho Bác Sĩ tại phòng khám 

 

 


Tác giả: Bệnh viện Y học cổ truyền