Thích Xoa Bóp, Sợ Lạnh...    9/20/2017 12:00:00 AM

Người bệnh sợ gió lạnh không thích máy lạnh, nhưng lại thích ấm nóng, thích xoa bóp.Thích xoa bóp, sợ máy lạnh ... bị bệnh gì?

Theo YHCT những bệnh nhân này bị khí suy. Người bệnh sợ gió lạnh không thích quạt gió hay máy lạnh, nhưng lại thích ấm nóng, thích xoa bóp.

 

 

 

 

 

 


Tác giả: Báo Phụ Nữ 17/09/2017